Legemiddelvisning

Infanrix Hexa

Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Infanrix Hexa
Virkestoff: Difteritoksoid / Clostridium tetani, toksoid / Pertussistoksoid / Filamentøst hemagglutinin / Pertaktin / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant / Poliovirus type 1, inaktivert / Poliovirus type 2, inaktivert / Poliovirus type 3, inaktivert / Haemophilus influensae type b polysakkarid konjugert med tetanustoksoid
Legemiddelform: Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 10 sett
Hetteglass 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07CA09
Varenummer: 023755

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (1)
MT-nummer: EU/1/00/152/006
MT-dato: 13.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5811.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 7482.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -