Legemiddelvisning

Baraclude - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Baraclude
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 025317

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/06/343/004
MT-dato: 26.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3728.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 4789.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -