Legemiddelvisning

Sertralin Hexal - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sertralin Hexal
Virkestoff: Sertralinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06AB06
Varenummer: 284809

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 04-2723
MT-dato: 19.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -