Legemiddelvisning

Prascend - 1 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Prascend
Virkestoff: Pergolidmesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 160 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN04BC02
Varenummer: 421816

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: 11-8625
MT-dato: 20.06.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -