Legemiddelvisning

Capsion Sodium Iodide [131I] Capsules For Therapy - 50 MBq

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Capsion Sodium Iodide [131I] Capsules For Therapy
Virkestoff: Natriumjodid (131 I)
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 50 MBq

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.08.2007
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Cis bio international
MT-nummer: 1999-04538
MT-dato: 10.08.2005
MT avregistrert dato: 31.12.2019