Legemiddelvisning

Capsion Sodium Iodide [131I] Capsules For Therapy - 50 MBq

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Capsion Sodium Iodide [131I] Capsules For Therapy
Virkestoff: Natriumjodid (131 I)
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 50 MBq
Pakning: Hetteglass i blyemballasje 851 MBq
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V10XA01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cis bio international
MT-nummer: 1999-04538
MT-dato: 10.08.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1027.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1345.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -