Legemiddelvisning

Xaluprine - 20 mg/ ml

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xaluprine
Virkestoff: Merkaptopurin
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Flaske 100 ml
Doseringssprøyte 1x1 ml
Adapter 1 stk
Doseringssprøyte 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BB02
Varenummer: 164324

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Nova Laboratories Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/11/727/001
MT-dato: 09.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2277.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 2940.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -