Legemiddelvisning

Atripla

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Atripla
Virkestoff: Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksilfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg / 200 mg / 245 mg
Pakning: Boks 1x30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR06
Varenummer: 134862

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/07/430/001
MT-dato: 13.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6715.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 8599.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -