Legemiddelvisning

Genvoya

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Genvoya
Virkestoff: Elvitegravir / Kobicistat / Emtricitabin / Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 150 mg / 200 mg / 10 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR18
Varenummer: 420176

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/15/1061/001
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8826.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 11290.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Byttbare legemidler

Genvoya (Orifarm AS)