Legemiddelvisning

Jorveza - 1 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jorveza
Virkestoff: Budesonid
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07EA06
Varenummer: 138740

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Dr. Falk Pharma GmbH
MT-nummer: EU/1/17/1254/004
MT-dato: 08.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3602.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 4629.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -