Legemiddelvisning

Purevax RCP

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Purevax RCP
Virkestoff: Felint rhinotracheittherpesvirus, levende svekket / Feline calcivirus antigen, stamme G1, inaktivert / Felint panleucopenivirus, levende svekket
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 10 sett
Hetteglass 1 dose
Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI06AH09
Varenummer: 020619

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/04/052/001
MT-dato: 21.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -