Legemiddelvisning

Trocoxil - 95 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trocoxil
Virkestoff: Mavakoksib
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 95 mg
Pakning: Blisterpakning 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AH92
Varenummer: 097662

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/08/084/005
MT-dato: 09.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -