Legemiddelvisning

Avonex - 30 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Avonex
Virkestoff: Interferon beta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 30 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 4x0.5 ml
Kanyle 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AB07
Varenummer: 412547

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/97/033/005
MT-dato: 27.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5892.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 7585.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -