Legemiddelvisning

Jcovden -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jcovden
Virkestoff: Adenovirus serotype 26 vektor koder for SARS CoV-2 spike glykoprotein, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10x5 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BX
Varenummer: 464201
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 11.03.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/20/1525/001
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 0.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 0.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -