Legemiddelvisning

Jardiance - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Jardiance
Virkestoff: Empagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BK03
Varenummer: 044885

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2017
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 16-11392
MT-dato: 11.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1103.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 1443.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1443.00