Legemiddelvisning

Jardiance - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Jardiance
Virkestoff: Empagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2017
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 16-11392
MT-dato: 11.01.2017
MT avregistrert dato: 15.12.2019