Legemiddelvisning

Yana - 2 mg / 0.03 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Yana
Virkestoff: Dienogest / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg / 0.03 mg
Pakning: Blisterpakning 3x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA16
Varenummer: 555222

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Heaton k.s
MT-nummer: 14-10031
MT-dato: 20.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 173.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 257.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -