Legemiddelvisning

Rhiniseng -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rhiniseng
Virkestoff: Bordetella bronchiseptica, inaktivert / Pasteurella multocida, non-toksisk derivat av dermonekrotisk toksin, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB04
Varenummer: 457991

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratorios Hipra.S.A.
MT-nummer: EU/2/10/109/007
MT-dato: 16.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -