Legemiddelvisning

Emconcor CHF - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Emconcor CHF
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 184507

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck AB (1)
MT-nummer: 1999-07740
MT-dato: 08.08.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 98.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 161.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 161.40