Legemiddelvisning

Qutenza - 179 mg

Hudplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Qutenza
Virkestoff: Capsaicin
Legemiddelform: Hudplaster
Styrke: 179 mg
Pakning: Dosepose 1x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N01BX04
Varenummer: 094812

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH (1)
MT-nummer: EU/1/09/524/001
MT-dato: 15.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2559.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 3299.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3299.50