Legemiddelvisning

Eklira Genuair - 322 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eklira Genuair
Virkestoff: Aklidiniumbromid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 322 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BB05
Varenummer: 399264

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/12/778/003
MT-dato: 20.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 801.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 1057.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1057.70