Legemiddelvisning

Abilify - 10 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abilify
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 027968

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/04/276/025
MT-dato: 20.06.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1042.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 1365.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1365.60

Byttbare legemidler

Abilify (Orifarm AS)