Legemiddelvisning

Rinvoq - 30 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rinvoq
Virkestoff: Upadacitinibhemihydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AF03
Varenummer: 409555
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/19/1404/006
MT-dato: 16.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15029.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 19199.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -