Legemiddelvisning

Hydroxyzine Orion - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Hydroxyzine Orion
Virkestoff: Hydroksyzinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05BB01
Varenummer: 181476

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-10934
MT-dato: 12.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 111.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 111.90