Legemiddelvisning

Lysodren - 500 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lysodren
Virkestoff: Mitotan
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mg
Pakning: Flaske 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX23
Varenummer: 020282

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: HRA Pharma Rare Diseases
MT-nummer: EU/1/04/273/001
MT-dato: 26.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5964.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 7640.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -