Legemiddelvisning

Bendamustine Accord - 2.5 mg/ ml

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bendamustine Accord
Virkestoff: Bendamustinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x25 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AA09
Varenummer: 580973

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 13-9523
MT-dato: 27.08.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3064.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 3943.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -