Legemiddelvisning

Imfinzi - 50 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Imfinzi
Virkestoff: Durvalumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC28
Varenummer: 059211
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/18/1322/001
MT-dato: 21.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26347.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 33794.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -