Legemiddelvisning

Clopidogrel Krka - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Clopidogrel Krka
Virkestoff: Klopidogrelhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 064281

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/09/556/009
MT-dato: 23.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 405.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 553.60
Trinnpris: 346.20
Refusjonspris: 346.20