Legemiddelvisning

Dysport - 300 E

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dysport
Virkestoff: Botulinumtoksin type A
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 E
Pakning: Hetteglass 1x300 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M03AX01
Varenummer: 048623

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
MT-nummer: 21-13962
MT-dato: 14.07.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1218.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 1598.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -