Legemiddelvisning

Steglujan - 15 mg / 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Steglujan
Virkestoff: Ertugliflozin L-pyroglutaminsyre / Sitagliptinfosfatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg / 100 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD24
Varenummer: 416330
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: EU/1/18/1266/014
MT-dato: 23.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2031.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 2626.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2626.60