Legemiddelvisning

Gefitinib Mylan - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gefitinib Mylan
Virkestoff: Gefitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE02
Varenummer: 077120

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan S.A.S.
MT-nummer: EU/1/18/1321/001
MT-dato: 27.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 16160.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 20640.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -