Legemiddelvisning

Veyvondi - 1300 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Veyvondi
Virkestoff: Vonikog Alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1300 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1x10 ml
Hetteglass 1x1300 IE
Administrasjonssett 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD10
Varenummer: 453328
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxalta Innovations GmbH
MT-nummer: EU/1/18/1298/002
MT-dato: 31.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13287.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 16978.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -