Legemiddelvisning

Silgard

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Silgard
Virkestoff: Humant papillomavirus, type 6 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 11 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 16 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 18 L1 protein (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 20 mikrog / 40 mikrog / 40 mikrog / 20 mikrog
Pakning: Endosesprøyte 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07BM01
Varenummer: 088768

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 15-10682
MT-dato: 16.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 911.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 1203.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -