Legemiddelvisning

Jevtana - 60 mg

Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jevtana
Virkestoff: Kabazitaksel
Legemiddelform: Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 60 mg
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1.5 ml
Hetteglass 4.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD04
Varenummer: 508921

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/11/676/001
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 39915.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 50928.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -