Legemiddelvisning

Streptocillin Forte vet - 500 mg / 1 g

Intramammarie, salve

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Streptocillin Forte vet
Virkestoff: Benzylpenicillinprokainmonohydrat / Dihydrostreptomycinsulfat
Legemiddelform: Intramammarie, salve
Styrke: 500 mg / 1 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
MT-nummer: 0000-03074
MT-dato: 12.03.1955
MT avregistrert dato: 01.11.2019