Legemiddelvisning

Zyclara - 3.75 %

Krem

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zyclara
Virkestoff: Imikvimod
Legemiddelform: Krem
Styrke: 3.75 %
Pakning: Dosepose 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D06BB10
Varenummer: 186620

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Limited
MT-nummer: EU/1/12/783/002
MT-dato: 23.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 547.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 734.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 734.10