Legemiddelvisning

Apoquel - 5.4 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Apoquel
Virkestoff: Oklacitinibmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5.4 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QD11AH90
Varenummer: 405052

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/13/154/004
MT-dato: 12.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -