Legemiddelvisning

Praluent - 300 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Praluent
Virkestoff: Alirokumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 300 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 3x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AX14
Varenummer: 032109

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/15/1031/020
MT-dato: 23.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10145.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 12931.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 12931.20