Legemiddelvisning

Apocillin - 330 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Apocillin
Virkestoff: Fenoksymetylpenicillinkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 330 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01CE02
Varenummer: 589481

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 0000-05510
MT-dato: 15.01.1970

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 64.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 117.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 117.90

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk vil bli borte fra markedet f.o.m. 01.10.2023. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin. Se nyhetssak for detaljer. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak frem til 01.01.2024.

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.