Legemiddelvisning

Metylfenidat Aurora Medical - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Metylfenidat Aurora Medical
Virkestoff: Metylfenidathydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Nederland
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 14-10432
MT-dato: 05.01.2015
MT avregistrert dato: 05.01.2020

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

Byttbare legemidler

Medikinet (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG)

Metylfenidat Aurora Medical (2care4 ApS)

Ritalin (Novartis Norge (2))