Legemiddelvisning

Metylfenidat Aurora Medical - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Metylfenidat Aurora Medical
Virkestoff: Metylfenidathydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA04
Varenummer: 082846

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Nederland
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 14-10432
MT-dato: 05.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 43.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 115.40
Trinnpris: 96.10
Refusjonspris: 96.10

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

Byttbare legemidler

Medikinet (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG)

Metylfenidat Aurora Medical (2care4)

Ritalin (Novartis Norge (2))