Legemiddelvisning

Glibenclamid ratiopharm - 1.75 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Glibenclamid ratiopharm
Virkestoff: Glibenklamid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 1.75 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BB01
Varenummer: 002731

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 1999-04410
MT-dato: 26.09.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 79.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 79.20