Legemiddelvisning

Insulatard Penfill - 100 IE/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Insulatard Penfill
Virkestoff: Insulin, human
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100 IE/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AC01
Varenummer: 014188

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/02/233/006
MT-dato: 04.11.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 236.14
Maksimal utsalgspris for apotek: 338.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 338.80