Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Aristo - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Aristo
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 029952

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 09-7007
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 57.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 109.50
Trinnpris: 88.90
Refusjonspris: 88.90