Legemiddelvisning

Duloxetine Aristo - 60 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Duloxetine Aristo
Virkestoff: Duloksetinhydroklorid
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 60 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2019
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 15-10950
MT-dato: 22.12.2016
MT avregistrert dato: 08.11.2023