Legemiddelvisning

Capecitabine Accord - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Capecitabine Accord
Virkestoff: Kapecitabin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 120x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BC06
Varenummer: 116712

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/12/762/027
MT-dato: 20.04.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1691.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 2193.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Test for DPD-mangel før behandling med kapecitabin, tegafur og intravenøs 5-fluorouracil

Pasienter bør testes for DPD-mangel før behandling med kreftlegemidler som inneholder kapecitabin, tegafur og 5-fluorouracil (i.v.). Mangel på DPD gir økt risiko for alvorlig forgiftning og død.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Xeloda (Roche Registration GmbH)