Legemiddelvisning

Humalog - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Humalog
Virkestoff: Insulin lispro
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB04
Varenummer: 031088

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 07.11.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/96/007/002
MT-dato: 27.06.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 180.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 267.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 267.40