Legemiddelvisning

Sandostatin LAR - 10 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sandostatin LAR
Virkestoff: Oktreotidacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 10 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 2 ml
Hetteglass 10 mg
Adapter 1 stk
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H01CB02
Varenummer: 379669

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 1995-03602
MT-dato: 22.02.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6679.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 8594.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -