Legemiddelvisning

Temozolomide Accord - 20 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Temozolomide Accord
Virkestoff: Temozolomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 20 mg
Pakning: Dosepose 5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AX03
Varenummer: 429701

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/10/615/027
MT-dato: 15.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 368.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 506.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -