Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Villerton - 2 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Villerton
Virkestoff: Ciprofloksacin
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Plastpose med overpose 10x100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 525945

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Villerton Invest SA
MT-nummer: 05-3181
MT-dato: 22.12.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 240.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 342.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 342.30

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Les mer her

Les mer