Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Villerton - 2 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Villerton
Virkestoff: Ciprofloksacinlaktat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Plastpose med overpose 10x100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 525945

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Villerton Invest SA
MT-nummer: 05-3181
MT-dato: 22.12.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 240.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 342.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 342.30

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer. Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer