Legemiddelvisning

Waylivra - 285 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Waylivra
Virkestoff: Volanesorsennatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 285 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AX18
Varenummer: 048677
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Akcea Therapeutics Ireland Ltd
MT-nummer: EU/1/19/1360/001
MT-dato: 03.05.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 110804.83
Maksimal utsalgspris for apotek: 142004.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -