Legemiddelvisning

Soliris - 300 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Soliris
Virkestoff: Ekulizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 mg
Pakning: Hetteglass 30 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA25
Varenummer: 102268

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alexion Europe SAS (2)
MT-nummer: EU/1/07/393/001
MT-dato: 20.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41989.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 53835.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -