Legemiddelvisning

Versican Plus Bb Oral -

Lyofilisat og væske til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Versican Plus Bb Oral
Virkestoff: Bordetella bronchiseptica, levende svekket
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til mikstur, suspensjon
Styrke:
Pakning: 10 sett
Hetteglass 1 doser
Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AE01
Varenummer: 100591

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 19-12725
MT-dato: 20.08.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -